CIS
Centerpartiet lokalt

Centerpartiets internationElla stiftelse

Välkommen till Centerpartiets internationella stiftelse

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges sju partianknutna organisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst.

Vi arbetar i Västafrika, Belarus, Palestina och på Balkan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.