CIS
Centerpartiet lokalt

Centerpartiets internationElla stiftelse

CIS startar upp ny verksamhet! Se fliken Våra program - Ny verksamhet 2019!

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges sju partianknutna organisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst. Vi arbetar bl.a. på Västra Balkan, i Västafrika och i Palestina.

Ge en gåva

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.

Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.