CIS
Centerpartiet lokalt

Centerpartiets internationElla stiftelse

Söker du den perfekta julklappen? Ge en gåva till CIS och stöd vårt projekt för att stärka kvinnors politiska deltagande i Benin. Tryck på knappen nedan för mer information och gåvobevis. Under "Våra program" kan du läsa mer om projektet.

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges partianknutnaorganisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst. Vi arbetar bl.a. på Västra Balkan, i Västafrika och i Palestina.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.

Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.