CIS
Centerpartiet lokalt

Centerpartiets internationElla stiftelse

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges partianknutnaorganisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst. Vi arbetar bl.a. på Västra Balkan, i Västafrika och i Palestina.


Ge en gåva till CIS och stöd vårt projekt för att stärka kvinnors politiska deltagande i Benin. Tryck på knappen till vänster för mer information och gåvobevis. Under "Våra program" kan du läsa mer om projektet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.

Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.