CIS

Om CIS

Historia

Centerpartiets Fredsråd bildades 1983 under ledning av Centerprofilen Karin Söder med fokus på nedrustningsfrågan och på fredsarbete. 1998 ersattes Fredsrådet av Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS, med delvis samma uppgifter. CIS blev då Centerpartiets mottagare och utförare av arbetet med demokratistöd via partianknutna organisationer. Idag arbetar CIS för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter genom att stödja systerpartier, CSO och flerpartisystem i Syd och i Öst.

Demokrati är grunden

Utan ett system som möjliggör politiskt deltagande för alla kan människor inte hävda sin rätt. Demokrati är en förutsättning för frihet, delaktighet och värdighet, samt för att skydda mänskliga rättigheter. Ett land som påbörjat en demokratiseringsprocess ställs inför många utmaningar och dilemman. Det är en svår och ofta farlig process som leds av modiga människor med en övertygelse om allas rätt till deltagande.

Sverige är ett av världens mest demokratiska länder och det är vår skyldighet att dela med oss av våra erfarenheter. Sedan 1995 stödjer svenska partianknutna organisationer (PAO) demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i utvecklingsländer genom konkret stöd till politiska partier och flerpartisystem med finansiering av Sida. CIS är den PAO som är knuten till Centerpartiet.

Hur vi arbetar

CIS har ett särskilt fokus på att stödja kvinnors och ungdomars rättigheter och politiska deltagande samt på att stärka samarbetsorganisationerna inte bara nationellt utan även lokalt. CIS arbetar i nära samverkan med Centerpartiet och dess syskonorganisationer, andra PAO och ett flertal andra aktörer. CIS verksamhet innebär ett aktivt partnerskap med liberala politiska partier och civilrättsorganisationer i Syd och i Öst. Insatserna är kapacitetsbyggande och innefattar rådgivning, utbildning och nätverkande. Våra samarbetspartners får på så sätt verktyg och kompetens för att bygga upp starka och demokratiska politiska organisationer.

För närvarande arbetar CIS med följande länder:

  • Afrika: Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo.
  • Östeuropa: Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Albanien och Kosovo.
  • Mellanöstern: Palestina.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.