CIS
Centerpartiet lokalt

Centerpartiets internationalla stiftelse

Välkommen till Centerpartiets internationella stiftelse

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges sju partianknutna organisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst.

CIS är instiftad av Centerpartiet och delar dess grundläggande värderingar och ideologi. Verksamheten innefattar kapacitetsbyggande av politiska partier och civilrättsorganisationer samt stöd till flerpartisystem. CIS har ett särskilt fokus på att främja kvinnors och ungdomars rättigheter och politiska deltagande. CIS är medlem i European Liberal Forum (ELF) och i European Network of Political Foundations (ENOP).

Följ vårt arbete via CIS Facebooksida: www.facebook.se/centerpartietsinternationellastiftelse

Stöd gärna CIS arbete genom att swisha en gåva till 12 30 89 88 66.

Läs mer om vår verksamhet under flikarna "Om CIS" och "Våra program".

CIS programförklaring: ”Centerpartiets internationella stiftelses uppdrag är att stärka demokrati och mänskliga rättigheter, med fokus på jämställdhet och miljöfrågor, i samarbete med politiska partier och organisationer som verkar för att stärka liberala värderingar och lokal demokrati även utanför stora befolkningscentrum”.

Senaste nytt från CIS

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.