STYRELSE 2023

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Namnen är länkade med mailadress.

Anna Pers, ordförande 073-659 61 95

Susann Lindblad, sekreterare 073-829 80 46

Johan Smids, kassör 070-665 13 94

Nina Wiik, ledamot 070-234 61 56

Carina Conradson, ledamot

Fredrik Jansson, vice ordförande 072-244 60 52

Jan Segerstedt, ledamot 072-734 08 20