Mer nära vård i Dalarna

Bild

En god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.


Centerpartiet är beredd att göra vad vi kan för att förbättra framtidens vård i Dalarna. I vår roll som ett av partierna som tillsammans har majoritet i Region Dalarna, ska vi se till att stärka och utveckla den nära vården och ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.

Under denna mandatperiod ingår Centerpartiet i Dalasamverkan. Det innebär att vi tillsammans med M, DSP, KD, L och MP tagit över ledarrollen i Region Dalarna efter 92 år av Socialdemokratiskt styre.

Sofia Jarl har bland annat uppdraget som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen, och även i övriga nämnder har vi god representation från Centerpartiet, vilket innebär att vi nu får igenom så mycket Centerpolitik som möjligt i hela vår region.

Dalasamverkans vision

Vi mår bra - i hela Dalarna! Det ska inte spela någon roll vart i Dalarna man bor, vi har samma rätt till hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och tandvård oavsett.

Centerpartiet jobbar bland annat för:

  • Mobila närsjukvårdsteam - möter ditt behov i hemmet.
  • Tillgängliga vårdcentraler - korta köer, fast vårdkontakt och snabba behandlingar i hela Dalarna.
  • Hälsosamtal - från och med när du fyller 30 år och vart 10:e år livet ut.
  • Trygg och säker utskrivning från sjukhusen - genom nära och bättre samverkan mellan Dalarnas kommuner och landsting.
  • Min vård - din digitala vårdcentral i mobil eller dator utökas med fler funktioner.
  • Virtuell hälsovård på distans - hälsorum för enklare provtagningar nära dig.

Vill du läsa mer om Dalasamverkans mål, idéer och prioriteringar inom hälso- och sjukvårdsfrågor så kan du klicka här: Regionplan budget finansplan Region Dalarna 2020 , 3.2 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.