Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Mer nära vård i Dalarna

Mer nära vård i Dalarna

Bild

En god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.


Centerpartiet är beredd att göra vad vi kan för att förbättra framtidens vård i Dalarna. I vår roll som vågmästare ska vi se till att stärka och utveckla den nära vården och ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.

Under denna mandatperiod ingår Centerpartiet inte i SjukvårdsAlliansen. Efter förra valet när inget av blocken fick egen majoritet bestämde sig Centerpartiet i Dalarna för att bli vågmästare i landstinget. Detta gjordes av två anledningar, för att få igenom så mycket Centerpolitik som möjligt och för att Sverigedemokraterna inte skulle kunna ta på sig rollen som vågmästare.

Vår vision

En god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Centerparitet jobbar baland annat för:

  • Mobila närsjukvårdsteam - möter ditt behov i hemmet.
  • Tillgängliga vårdcentraler - korta köer, fast vårdkontakt och snabba behandlingar i hela Dalarna.
  • Hälsosamtal - från och med när du fyller 30 år och vart 10:e år livet ut.
  • Trygg och säker utskrivning från sjukhusen - genom nära och bättre samverkan mellan Dalarnas kommuner och landsting.
  • Min vård - din digitala vårdcentral i mobil eller dator utökas med fler funktioner.
  • Virtuell hälsovård på distans - hälsorum för enklare provtagningar nära dig.

Vill du läsa mer om Centerpartiets mål, idér och prioriteringar inom hälso- och sjukvårdsfrågor så hittar du det i:
Centerpartiets Landstingsplan och budget 2018-2020 - Den vardagsnära vården måste fungera