Vår politik

sol-has-bg sol-light-text

FÖR HELA BENGTSFORS BÄSTA

Vi i Centerpartiet i Bengtsfors tror på hela kommunen. En kommun som norr till söder präglas av livskraft och framtidstro. Det skapar vi genom att ta tillvara på alla goda krafter och idéer som finns i vår kommun. Det gör vi genom samspel med näringsliv, föreningsliv och kommun.

Natur och mark är grunden för vår kommun, I våra gröna näringar skogs- och jordbruk har vår kommun stor utvecklingspotential. Här kan kommmunen spela en viktig roll genom att utöka andelen lokala livsmedel och att i första hand bygga i trä. Viktigt också att stötta satsningar på sol, vind och bioenergi.

Tillika är vår naturskönhet en viktig del för turist och besöksnäringen, här ser vi stora möjligheter att utvecklas samtidigt som vi respekterar lokalbefolkningen och markägare. Naturskönheten är även något som lockar folk att flytta till vår kommun. Dock är strandskyddsreglerna ett gissel som hindrar folk från att bygga längs våra många sjöar och vattendrag. Vi måste förändra bedömningssystemen för enskilda avlopp, idag straffas tyvärr llandsbygden ekonomiskt av avloppsbestämmelserna.

Vi vill satsa på skola och utbildning genom hela livet. Dalslands sjukhus möjligheter måste tas tillvara, för att öka tryggheten för äldre.

Bengtsfors är en stor kommun med många bygder och stor variation. Därför vill vi se lokala bygdeytvecklingskontor som bistår företag, föreningar och privatpersoner i att skapa lokal utveckling i våra bygder. Gärna i samverkan med våra bygdegårdar. Vårt heltäckande fibernät, där vi varit pådrivande, har gort våra bygder extra attraktiva. Våra vägar behöver rustas ytterligare för att säkra våra, skogens och industrins behov.

Detta och mycket mer vill vi driva i Bengtsfors. Rösta på oss den 11 september för ett grönt Bengtsfors med framtidstro.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.