Valet 2022

Många frågar sig kanske om det spelar någon roll om jag går och röstar eller vem som styr.

I Sverige finns det en möjlighet att göra sin röst hörd genom valet och det är just kanske din röst som avgör, därför är det viktigt att gå till valurnan. Men har det någon betydelse vem som styr vårt samhälle in i framtiden?

Jag tror det har avgörande betydelse vilken riktning vi väljer. Vi ska inkludera våra anställda i beslut som fattas, vi ska lyssna på medborgare och företag i deras dagliga utmaningar och funderingar, allt för att vi ska få ett samhälle som inkluderar alla i vardagslivet eller på arbetsplatsen.

sol-has-bg sol-light-text

Dals-Ed är en fantastisk plats att bo och leva på.

Vår kommun är fantastisk med massor av möjligheter, och vi har under den senaste mandatperioden arbetat med att bygga nya bostäder, rustat upp våra äldreboenden och skapat nya fina skolor där våra elever ska kunna lära sig nya saker varje dag. Vi har utökat möjligheterna till en aktiv fritid genom samarbete och dialog med våra föreningar, Centerpartiet vill stötta ett liv i rörelse. Självklart så har vi saker att jobba vidare med, ett samhälle är under ständig förändring och där måste vi politiker vara aktiva och fatta kloka beslut för att vi ska kunna möta framtiden. Vi ser att vi nu går in i en tid av oro i vår omvärld och Centerpartiet ska stå för den stabilitet som krävs för att vi ska kunna möta våra utmaningar. Framtiden kommer kräva att vi blir fler som kan arbeta med de uppgifter vi har att utföra, såväl inom kommunens egna verksamheter som hos företagen. Vi måste därför välkomna och inkludera vår nya invånare in i samhället och skapa goda förutsättningar för integrering och arbete.

Vilken väg väljer du?

Vi väljer medmänsklighet och öppenhet, vi ser potential i varje människa som väljer att komma till vårt samhälle och vill vara delaktig i vår gemensamma framtid. Centerpartiet vill se ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan delta på sina egna villkor. Vi ser ett fortsatt arbete med trygghetsskapande åtgärder för att vi ska ha ett Dals-Ed där alla tryggt kan promenera vid sitt hus, strandpromenaden eller gatan i sitt område. Vi vill fortsätta det samarbete vi har med polisen för att utveckla tryggheten i vår kommun tillsammans med frivilliga krafter.

Energi och klimat - en omställning är nödvändig.

Samhället måste möta våra klimatutmaningar med de åtgärder vi kan göra, allt från den enklaste sopsortering i hemmet, energiomställning med solceller på våra fastigheter, utbyggnad av fjärrvärme till mer biogas och el i tanken till bilen. Vi behöver fortsätta med energisparande åtgärder i vårt samhälle och där ska kommunen vara en aktiv part. Vi behöver fortsätta våra satsningar på Grön energi och att ställa om vår fordonsflotta till att bli helt fossiloberoende. Vi vill arbeta vidare med att servera mat i våra nya kök till vården och skolan som är fri från gifter och är lokalt producerade. Centerpartiet kommer fortsätta det inslagna spåret för Dals-Eds och klimatets bästa.

FÖR DALS-EDS BÄSTA VILL VI!

 • Att fler ska kunna försörja sig själv och få
  chansen till sitt första arbete, vi behöver en
  arbetsförmedling som är en aktiv part i arbetet
  att matcha jobben mot företagens behov.

 • Skapa goda förutsättningar till ett bättre
  företagsklimat, Dals-Ed ska vara den bästa
  kommunen att driva företag i.

 • Att våra elever ska få möjlighet att utvecklas
  utifrån sina egna förutsättningar där vi fokuserar
  på varje elevs enskilda behov. Alla våra elever
  ska gå ut skolan med godkända betyg.

 • Satsa på en klimatomställning där fossila
  energislag långsiktigt fasas ut för att vi ska nå
  målet om klimatneutralitet 2040.

 • Att fler centrala boenden för äldre tillskapas,
  dessa ska byggas med byggmaterial som
  påverkar miljöavtrycket så lite som möjligt och
  vara energineutrala i sin drift över tid.

 • Prioritera arbetet för satsningar på trygghetsskapande
  åtgärder i samhället och fortsätta
  det gemensamma arbetet med Polisen där vi
  aktivt arbetar brottsförebyggande.

 • Fortsätta arbetet för satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik och föra dialogen
  med Regionen om utökade avgångar med tåg
  och buss för att möjliggöra arbete och studier.

 • Jobba vidare med den inslagna vägen om
  ett tryggt åldrande där vi har möjlighet att på
  ålderns höst få den stötting och hjälp man
  behöver för att känna en trygghet i vardagen. Vi
  vill att alla kan känna att man kan påverka sin
  vardag i stort som smått, och själv vara med och
  fatta besluten som rör sin framtid.

 • Stötta ett liv i rörelse och ge våra föreningar
  bästa förutsättningar att utveckla sina idéer för
  att forma den aktiva kommunen.

 • Utveckla turismen och aktivt marknadsföra
  kommunen som en friluftskommun. Vi vill
  påbörja en utredning för att se över möjligheten
  att skapa en cykelled som sträcker från Ed till
  Nössemark -över Jaren och färjan, vidare mot
  Håbol och tillbaka till Ed. Första etappen ska gå
  från Ed till Nationalparken Tresticklan för att
  sedan byggas vidare.

 • Att Dals-Ed ska bestå som egen kommun
  även i framtiden, med ordning och reda i ekonomin, för att skapa goda förutsättningar för våra
  kärnverksamheter som barnomsorg, skola och
  äldreomsorg.

 • Att äldre ska kunna påverka innehållet i det
  stöd och den omsorg de får från kommunen,
  och att kommunen å sin sida ser till att deras
  hjälp leder till ökad livskvalitet och mindre
  ensamhet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.