"Jag känner mig glad, lite stolt och mycket ödmjuk!"

Nu är det klart. Kommunfullmäktige fattade beslutet den 17 november och den 16 december tar jag över som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden. Jag känner mig glad, lite stolt och mycket ödmjuk!

Jag tackar för förtroendet och ser fram mot en rolig, spännande och säkert ofta utmanande period som ordförande för kommunstyrelsen samt i rollen som kommunalråd. Det är mycket nytt att sätta sig in i, allt från praktikaliteter som hur man bokar en möteslokal i kommunhuset till detaljkunskap om varför vår budget ser ut som den gör. Visst har jag deltagit i diskussioner om vår budget, men jag måste erkänna att jag mest hållit mig till principdiskussioner, medan rollen som ordförande kräver en helt annan och djupare insikt för att ta vidare diskussioner. För att få en så smidig övergång som möjligt kändes det viktigt att valet i KF skedde så snart som möjligt, samtidigt som Tobias sitter kvar under fyra veckor. Den perioden försöker jag utnyttja genom att "skugga" allt som Tobias gör och ägna mig åt att täppa till en del kunskapsluckor. Tillsammans med det fantastiska gäng vi har i KF, KS och nämnder känns det som att vi jobbar tillsammans med det som måste lösas nu, samtidigt som vi blickar fram mot nästa valrörelse.

För er som kanske inte känner mig kan jag lite kort berätta att jag ursprungligen kommer från Trollhättan. Skoltröttheten tog mig till Nuntorps Lantbruksgymnasium, och resten är som man brukar säga historia. Jag träffade min blivande man vilket tog mig till Skallsjö där jag har hängt sedan början av 1980-talet. Vårt fantastiska system som tillåter människor att söka sig till utbildning och sadla om tog mig till Högskolan Väst. Nu står jag djupt rotad med ena benet i myllan i det lantbruk som min man driver, där jag gärna lägger mycket ledig tid. Med det andra benet är jag lika djupt rotad i den digitala världen, där jag har jobbat som programmerare och på senare år som IT projektledare i stort och smått. Efter 25 års pendling till Trollhättan är det svårt att inte brinna för fungerande infrastruktur, vilket gäller såväl vägnät, kollektivtrafik och inte minst fungerande bredband. Samhällsengagemanget har alltid varit stort även om jag rent politiskt varit lite av en doldis. Jag har dock suttit länge i Valbohem, men även kortare perioder i Kultur och Service, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige.

Ann Blomberg (c)
Tillträdande kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen