VI SÖKER DITT FÖRTROENDE I HÖSTENS VAL!


Här är dina kandidater i höstens val. Vi är en grupp med bred kompetens, blandad bakgrund, blandade åldrar och blandad geogerafi från hela kommunen. Här kan du läsa mer om oss.

Val 2022

1

VÄXTKRAFT, tRygGHET & FRAMTIDSTRO - FÖR HELA KOMMUNENS BÄSTA!

Här kan du läsa mer om våra förslag för utveckling av vår vackra landsbygdskommun. Vårt valprogram hittar du här!

Vi tar ansvar för färgelanda kommun!

  • Vi strävar efter en hållbar ekonomi i balans.
  • Vi vill bidra till grön omställning som skapar nya gröna jobb på landsbygden.
  • Vi vill satsa på tidiga insatser och småskalighet med nära service, inom förskola och skola.
  • Vi vill fortsätta bygga ut äldreomsorgen, öppna Håvestensgårdens 5e avdelning och bygga ett nytt äldreboende i Högsäter.
  • Vi vill underlätta för byggande och boende i hela kommunen.
  • Vi vill fortätta värna föreningslivet och utveckla ett gott företagsklimat med korta handläggningstider.
  • Vi vill jobba för mer dialog, mer framtidstro och fler breda och långsiktigt hållbara lösningar.

Följ oss gärna på Facebook eller Instagram. Sök på "Centerpartiet i Färgelanda kommun"

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.