Kandidater 2022

Här är dina kandidater för Centerpartiet. Kryssa din favorit!

Ann Blomberg (C)
Ann

Ann Blomberg (C), Skallsjö, Högsäter
Kommunalråd & Kommunsytyresens ordf., 60 år

Är systemvetare i botten och har arbetat som projektledare. Ordförande i kommunstyrelsen sedan december 2021.

Jag vill att vi tillsammans gör hela kommunen, från norr till söder, till en attraktiv plats att bo och leva på.

Tobias Bernhardsson (C)
Tobias

Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda
Gruppledare & Miljövetarstudent, 30 år.
Nuvarande uppdrag: Ordförande i utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige.

"Jag vill att vi även i framtiden ska kunna ha service med god kvalitet i fler orter än endast centralorten."

Sandra Hallberg (C)
Sandra

Sandra Hallberg (C), Färgelanda
Ambulanssjuksköterska, 35 år.

Jag vill ha mer medborgardialog och förenklat byggande, så att fler barnfamiljer kan förverkliga sina drömmar här.

Thor-Björn Jakobsson (C)
T-B

Thor-Björn Jakobsson (C), Järbo
Kommunfullmäktiges ordf. & Lantbrukare, 63 år

Jag brinner för kommunens viktiga arbete med barn, ungdomar och omsorgsfrågor men även arbetet gentemot våra företag och föreningar bör nämnas.

En röst på mig är en röst på långsiktiga och hållbara beslut genom att jag tror på dialog och breda överenskommelser. Men framför allt en röst på Centerpartiet.

Faraah Mohamud (C)

Faraah Mohamud (C), Färgelanda
Kretsordförande & Verksamhetsutvecklare, 24 år

Jag vill skapa fler aktiviteter och mötesplatser för ungdomar, så att Färgelanda kommun blir den bästa platsen för alla åldrar.

Jag brinner för att värna civilsamhället och vårt fantastiska föreningsliv i kommunen.

Lennart
Louise Blom (C)
Louise

Louise Blom (C), Högsäter
Egenföretagare med egen salong, 42 år.

Nuvarande uppdrag är ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Jag brinner för att Färgelanda kommun ska vara en trygg kommun att leva i. I livets alla skeden. Där vi värnar vårt fantastiska föreningsliv och företagsamheten samt skapar förutsättningar för fler företag att växa och etablera sig här.

Hanna Hansson (C)

Hanna Hansson (C), Åttingsberg, Färgelanda
Fritidspedagog, 45 år

Född och uppuxen på en mjölkgård här i Färgelanda som drivs av min familj.

Jag brinner för skola, barnomsorg och för det närproducerade.

Lennart
Patrik Fransson (C)

Patrik Fransson (C), Färgelanda
Elektriker, 24 år

Nuvarande uppdrag: ersättare i styrelsen Valbohem AB samt Färgelanda Vatten AB.

Demokrati, liberalism och individualism är ord jag tror starkt på. Jag vill se en fortsatt utveckling för ett gott företagsklimat med korta handläggningstider. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Färgelanda kommun, då det är en viktig beståndsdel i ett välmående samhälle. Jag vill också se en förbättring för byggande och boende runtom i hela kommunen, och på så sätt möjliggöra att fler människor ska kunna bosätta sig i vår fantastiska kommun.

Lennart
Marianne Olsson (C)

Marianne Olsson (C), Illesäter, Högsäter
Verksamhetsutvecklare, 55 år

Nuvarande uppdarg: ledamot i utbildningsnämnden samt i Valbohem ABs styrelse

Brinner för integration, för barnen och för demokratin. För hela kommunens bästa!

Lennart
Magnus Bandgren (C)
Magnus B

Magnus Bandgren (C), Järbo
Produktionstekniker, 43 år

Nuvarande uppdrag: ersättare i bygg- och trafiknämden samt ledamot i direktionen för NÄRF.

Brinner för kulturen och föreningslivet, för byggande och utveckling samt för en levande landsbygd.

Håkan Melin (C)
Håkan

Håkan Melin (C) Rännelanda
Antikhandlare, 63 år

Nuvarande uppdrag är ersättare i kommunfullmäktige och i Färgelanda vatten AB

Centerpartiet i Färgelanda kommun består av ett härligt gäng kvinnor och män i olika åldrar och olika yrken mm, från hela kommunen.

Jag tror på att problem ska lösas efter hand i så mycket samförstånd som möjligt - med hela kommunens bästa för ögonen.

Viktigt är att kommunen hushållar med skattepengar samt att budgeten hålls, då det är en förutsättning för att kunna tillhandahålla kvalitativ verksamhet.

Vi kombinerar jordnära framtidsvisioner med ansvarstagande och blundar inte för verkligheten. Vi står redo för fyra år till!

Sarah Svensson (C)

Sarah Svensson (C), Glumserud, Färgelanda
Egenföretagare, 34 år

Brinner för landsbygden och för skolan!

Lennart
Elisabeth Örn (C)

Elisabeth Örn (C), Rännelanda
Egenföretagare/Textillärare, 64 år.
Nuvarande uppdrag: ersättare i utbildningsnämnden.

Jag vill att Färgelanda kommun ska fortsätta vara en trygg plats för våra barn att växa upp på. Som ger människor en bra start och goda förutsättningar för ett gott liv. Jag brinner för landsbydgden, för utvecklingen, för kulturen och för turismen. Jag vill vara din positiva kraft!

Maria
Kristina Ivarsson (C)
Kristina

Kristina Ivarsson (C), Rådanefors
54 år och jobbar som kock i kommunen. Mina nuvarande uppdrag är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.

Jag brinner extra mycket för mer närproducerad mat inom alla kök i kommunen.

Nära och kontinuerlig läkarkontakt för kommunens invånare.

Rösta på centerpartiet den 11 september.
För hela kommunens bästa!

Birgitta Mehamedi Örn (C)
Birgitta

Birgitta Mehamedi Örn (C), Färgelanda
Barnpedagog, 60 år

Jag vill ha renare mat och miljö, utveckling av återvinning och att fler ska ta vara på demokratin - unga som års-rika.

Jag brinner för att få fler att vilja engagera sig för vår underbara plats på jorden; vår egen kommun. När alla drar sitt strå till föreningar och demokratin, så utvecklas vi alla.

Samarbete, framtidstro och positivism ska genomsyra vår bygd, så flera semesterboende flyttar hit och blir skattebetalare. Här finns tomma hus borde fyllas med åretruntboende skattebetalare.

För utveckling av vår kommunala service med förskolor, skolor, äldreboenden och att vi hittar sätt att skapa fler mötesplatser med familje- och ungdomsaktiviteter.

Att alla friska i arbetsför ålder har ett jobb, är en förutsättning för vår gemensamma välfärd.

Mitt namn är Birgitta Mehamedi Örn. Jag är en 60 årig världsmedborgare som arbetar som barnpedagog fd. resesäljare. Mina nuvarande uppdrag är ledamot i kommunfullmäktige och folkhälsorådet samt ersättare i kommunstyrelsen.

Vill Du vara med och påverka vår gemensamma demokrati, kontakta ett parti. Jag finns i Centerpartiet i Färgelanda.

Rösta i höstens val till kommun, region och riksdag.


Sven Selstam (C)

Sven Selstam (C), Stigen
74 år och arbetar som förläggare sedan tio år. Dessförinnan arbetade jag som lärare och lärarutbildare i fyrtio år.

Det viktigaste för vår kommun är att få människor att flytta hit. Då kan vi få bättre kollektivtrafik Och att låta kommunen besluta över strandskyddet. Där finns en stor potential att göra kommunen attraktiv. Även infrastrukturen är viktig. Vi är många som är trötta på halvtaskiga grusvägar, och vill se en förändring. Jag jobbar mycket med vår cykelväg mellan Färgelanda och Högsäter. Att driva vår kärnverksamhet-vård-skola-omsorg kostar mycket. Inflyttning ger bättre skatteunderlag. Då fåt vi råd till mer. För hela kommunens bästa!

Mina nuvarande uppdrag är: Ersättare i Valbohems samt i Färgelanda Vattens styrelse.

Lennart
Carina Tihane (C)
Carina

Carina Tihane (C), Råggärd
Familjehem, 58 år

Marion Pelli (C)
Marion

Marion Pelli (C), Ellenö
Pensionär, 71 år

Sanna Malm Zetterberg (C)
Sanna

Sanna Malm Zetterberg (C), Järbo
Biodlare, 60 år

Jag vill att förskolor, skolor och äldreboenden skall finnas i alla delar av kommunen. Alla barn måste få möjlighet att gå ur grundskolan med godkända betyg. Tidiga insatser inom förskola och skola så att ingen kommer efter.

Föreningslivet i Färgelanda kommun är otroligt och ska även fortsättningsvis få ett gott stöd av kommunen för att framför allt ge barn och ungdomar en meningsfull och rolig fritid.

Mina nuvarande uppdrag inom kommunen är ledamot i Bygg- och Trafiknämnden.

Maino Svensson (C)
Maino

Maino Svensson (C), Stigen
Pensionär, 71 år

Nuvarande uppdrag: Ledamot i Socialnämnden samt ersättare i Folke Stigens stiftelse.

Brinner för en levande landsbygd med närhet till service av god kvalitet. Barn och ungas trygghet liksom en tryggare kommun för allas bästa!

Tomasz Galbas (C)
Tomasz

Tomasz Galbas (C), Brasäter
Verksamhetsledare, 45 år

Till vardags arbetar jag som verksamhetsledare inom Arbetsmarknad/Integration i Dals-Eds Kommun.

Jag brinner för alla människors lika värde och för att vi alla behöver stå upp för vår demokrati - inte ta den för given.

Både privat och i politiken drivs jag av att hjälpa våra minsta att få trygghet och förutsättningar för en god uppväxt för klara sig i livet. Därför är vårt hem sedan flera år ett familjehem. Dessutom älskar jag musik.

Rösta den 11 september - gärna på mig och på Centerpartiet

Fredrik Gustavsson (C)
Fredrik

Fredrik Gustavsson (C), Färgelanda
Byggnadsarbetare, 27 år

 

Ann-Marie Jacobsson (C)
Ann-Marie

Ann-Marie Jacobsson (C), Järbo
Ekonom, 60 år

Nils Karlsson (C)

Nils Karlsson (C), Skallsjö, Högsäter
Lantbukare, 61 år

Jag bor i Skallsjö, som lär vara kommunens geografiska centrum. Brinner för landsbydgden, äganderätten och föreningsverksamheten.

Lennart
Gunvor Johansson (C)

Gunvor Johansson (C), Järbo

Daniyal

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.