Munkedal
Centerpartiet lokalt

Pressmeddelande

Med anledning av kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2018.

Efter valet har Centerpartiet i Munkedals kommun haft samtal med nästan alla partier. Vi har diskuterat olika förslag och lösningar. Vårt huvudspår var att få till en majoritet i kommunen med S och M och eventuellt något mer parti. Det hade blivit en stabil och trygg majoritet tror vi, men kunde inte ena S och M. Vi hade även samtal inom alliansen. Där finns dock ett par frågor där våra åsikter skiljer sig åt och i det alternativet hade vi inte fått majoritet. Inget av detta gick att bygga vidare på.

Vi valde att gå tillbaka till den grupp vi samverkat med de senaste två mandatperioderna, och tillsammans även med KD kommit överens med S och MP om ett valtekniskt samarbete for kommande mandatperiod. Tillsammans har vi 15 mandat av 35 och är medvetna om att det inte räcker till någon majoritet, men vi är beredda att ta ansvaret för hela Munkedals kommuns utveckling och har ställt vårt alternativ till fullmäktiges förfogande.

Vi baserar vårt samarbete på en gemensam värdegrund och kommer att prioritera skola, vård och omsorg och en förbättrad arbetsmiljö för personalen och vi ska arbeta för att utveckla hela Munkedals kommun.

Att Liberalerna och Moderaterna nu gjort upp med SD om fullmäktiges ordförande beklagar vi. Vi är också besvikna på Liberalernas sätt att försöka lägga skulden på Centerpartiet; det är upp till var och en att stå för hur man har röstat. Centerpartiet kommer att fortsätta arbeta för Munkedals bästa, och driva våra hjärtefrågor i kommunfullmäktige.