Årsmöte 2021

Den 24 februari arrangerade Centerpartiet i Munkedal sitt årliga årsmöte, som för första gången genomfördes digitalt. Under mötet sammanfattades det gångna verksamhetsåret och en ny styrelse för verksamhetsåret 2021 valdes. Under mötet behandlades också en motion om det ökade hot och hat som journalister utsätts för.

2020 har för alla verksamheter och organisationer i Sverige varit ett tufft år som präglats av coronapandemin. För Munkedals kommuns del har det inneburit många nedstängda verksamheter och de företagare som är verksamma i kommunen har kämpat hårdare än någonsin. Förutom att kommunen och företagen drabbats hårt till följd av pandemin har även de politiska partiernas verksamheter drabbats. Trots att verksamhetsåret 2020 inte blev som tänkt har vi i Centerpartiet Munkedal lyckats genomföra mycket under året.

Under årsmötet behandlades en motion där Gunilla Håkanssons ledarkrönika i Bohusläningen från den 13 februari 2021 lyftes. Ledarkrönikan handlar om den ökade mängden hot och hat som journalister utsätts för, vilket Centerpartiet i Munkedal och motionens författare ser som ett hot mot yttrandefriheten. För oss är yttrandefriheten en självklarhet! Att utsättas för hot och hat till följd av att du som privatperson uttrycker din åsikt eller att som journalist skriva en artikel är oacceptabelt. Vill du läsa mer om Centerpartiets politik gällande mänskliga rättigheter hittar du det här: https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o

Under årsmötet valdes en ny styrelse för kommande verksamhetsår. Styrelsen som valdes är:

Ordförande:
Lars-Göran Sunesson (omval)

Ledamöter:
Karl-Anders Andersson (omval)
Christer Nilsson (omval)
Carina Thorstensson (omval)
Lovisa Svensson (omval)

Vi ser fram emot ännu ett verksamhetsår där Centerpartiet i Munkedal fortsatt kommer verka för hela Munkedals kommun 🍀