Christer Nilsson

En man


Ledamot av kretsstyrelsen
Ledamot av kommunfullmäktige
Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Ledamot av kommunstyrelsen

Hej. Mitt namn är Christer Nilsson jag är 54 år och bor i Hedekas. Jag är egen företagare inom El och VVS och har också en skogsfastighet som jag bor på.

Jag har varit aktiv inom Centerpartiet sedan 1982. skogen och miljön är ett av mina stora intressen, och tycker också att utvecklingen av företag och innovation är mycket intressant.

Att jobba politiskt är att utveckla samhället, alla områden är lika viktiga och allt hör ihop, sjukvården, barnomsorg, skola, äldrevård, vårt sociala skyddsnät och pensionssystemet, miljön, infrastruktur, fritid, osv. Allt måste fungera tillsammans - ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Fattar vi kloka beslut och tänker utifrån ett långsiktigt hållbart samhälle får vi alla det bättre och vi ökar ytterligare livskvalitén för alla medborgare i samhället.

Kontakta Christer Nilsson

Kontakta Christer

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.