Fritt wifi i Munkedals kommun

Motion till kommunfullmäktige

2020-06-17

Sverige är ett av de länder i världen som har bäst mobiltäckning. Vi ligger även bland de högsta när det gäller mobiltelefoner per capita. För att ge så många som möjligt bra uppkoppling behövs även möjlighet till Internetanslutning via Wi-Fi.


Boende, pendlare eller besökare, alla vill kunna arbeta, studera eller bara kommunicera från valfritt ställe. Det är viktigt för människor att kunna vara uppkopplade mot världen var man än befinner sig. Vi kan göra det enklare.


I flera av kommunens lokaler finns “Munkedals Free Wi-Fi". Centerpartiet vill utöka detta till att gälla alla kommunala lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi vill dessutom att kommunstyrelsen får uppdraget att utreda möjligheten att införa fritt Wi-Fi på ett antal strategiska platser i kommunen, exempelvis torgen i våra samhällen, kommunala badplatser, reseterminaler. Sotenäs kommun är ett bra exempel på sådan en lyckad insats.


Koppling till barnkonventionen – t.ex.
artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras...
artikel 13: Barn har rätt till sin yttrandefrihet...
artikel 17: Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv...
Fritt Wi-Fi gör allt det enklare.


Centerpartiet yrkar
- att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att införa fritt Wi-Fi i kommunens offentliga lokaler samt på ett antal strategiska platser i hela kommunen, så kallat Wi-Fi-fria zoner.

Relaterade nyheter