Lars-Göran Sunesson


Ordförande av kretsstyrelsen
Ledamot av kommunfullmäktige
Ledamot av kultur- och utbildningsnämnden
Ledamot i demokratiberedningen
Borgerlig vigselförrättare

Hej!

Jag heter Lars-Göran Sunesson, är 48 år och bor i Bärfendal sedan drygt 20 år. Jag är född och uppvuxen på en mjölkgård i södra Småland. Där blev jag också Centermedlem när jag gick med i CUF som 14-åring 1984.

Jag arbetar som lärare på låg- och mellanstadiet och det är också skola och utbildning och frågor som rör barn och ungdomar som jag brinner mest för. Vi måste ha en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Jag ser gärna andra pedagogiska idéer i skolan än de traditionella som äventyrspedagogik, ett engelskaspår på högstadiet eller profilerade förskolor.

Vi behöver också ge möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen. Det kan vi t.ex. göra genom att stötta och samarbete med kommunens föreningar.

Kontakta Lars-Göran Sunesson

Kontakta Lars-Göran

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.