Möte, vi formar lokalt valprogram!

Var med och utforma det lokala valprogrammet

Tid: 20 mars. Plats: som vanligt, Studieförbundet Vuxenskolan. Klockan: 18,15