Bollnäs
Centerpartiet lokalt
  • / Vår Politik

Vår Politik

Bild

Centerpartiet i Bollnäs kommun med människan i centrum

 

Bollnäs är en bra kommun att leva i. Här finns goda förutsättningar med vacker natur, levande landsbygd och engagerade människor. Här finns också ett rikt utbud av aktiviteter och goda kommunikationer. 

  • Centerpartiet vill skapa ordning i kommunens ekonomi

Välfärd

  • Till unga vill vi erbjuda trygghet i sunda miljöer. Därför vill vi mobilisera alla krafter i kampen mot droger.
  • Det ska vara trevligt att vara äldre i Bollnäs. Möjligheten att välja utförare i äldreomsorgen är självklar för oss.

Utbildning

  • Alla våra ungdomar ska ha möjlighet att slutföra skolan med minst godkända betyg.
  • Vi vill minska antalet barn i förskolans barngrupper.

Jobb och företagande 

  • Jobb skapas i företag, därför är attityden till företagande avgörande. - Integration är viktigt. Här behövs samverkan mellan myndigheter, kommun, företagare och organisationer. 
  • Människor i ideella föreningar utvecklar landsbygden och staden. De gör ett fantastiskt arbete som ska uppmuntras och stödjas.