Bollnäs
Centerpartiet lokalt
  • / Marina Nilsson

Marina Nilsson

Personbild


Kassör Adjungerad Ketsstyrelsen

Kommunfullmäktige, Komunstyrelsen, Bollnäs Stadshus AB, Teknik och fritid

Kontakta Marina Nilsson

Kontakta Marina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....