Kandidater 2022

Carina Ohlson

Carina Ohlson, 58, personlig assistent/arrestantvakt, Bergsjö

Jag står med båda fötterna på marken, mina viktigaste frågor är omsorgen, både om de äldre, de som omfattas av LSS och självklart alla som av olika orsaker behöver hjälp från socialtjänsten.

Givetvis är en av mina mest prioriterade frågor också vårt viktigaste livsmedel, vattnet! Det måste alltid värnas, och ska vi kunna ha en produktion av mat i Sverige är rent vatten en av förutsättningarna.

Stig Eng

Stig Eng, 75, lantbrukare, Harmånger

Jag vill fortsätta mitt politiska arbete i kommunen med bland annat följande:

  • Ökade resurser till Bygg- och plankontoret
  • Mer mark till boende och företagsetableringar
  • Två tågstationslägen i kommunen utmed den nya Ostkustbanan
  • Få fart på folkhälsan för oss alla i kommunen
  • Mer resurser till kulturen
Lisa B Östman

Lisa B Östman, 57, egenföretagare, Gnarp

Vi har under mandatperioden möjliggjort att en socialpedagog har anställts i skolans verksamhet. Det ger skolorna ett stöd till ökad trygghet och studiero, vilket är förutsättningen till bättre studieresultat.

För oss är det viktigt att alla barn lyckas i skolan och för att nå dit behöver barnens behov uppmärksammas i tidig ålder.
Per-Åke Kardell

Per-Åke Kardell, 56, entreprenör, Jättendal

John-Henric Borneman

John-Henric Borneman, 46, diplomerad ingenjör, Ilsbo

Miljöarbetet börjar hemma men vi behöver alla hjälpas åt. Det är mycket vi måste kompromissa om och koordinera så att vi inte motarbetar det gemensamma målet: En långsiktigt varaktig hållbar utveckling. Därför behöver vi ett aktivt ledarskap där arbetet ska utföras men även skickliga kommunikatörer och förhandlare där samarbeten ska förhandlas och avtal skrivas.

Därför är jag för EU, gemensamt klarar vi mer men även för decentralisering, bättre beslut fattas närmare verksamheten. Jag vill vara en del i detta arbete.

Johan Persson

Johan Persson, 30, lantbrukare/brandman, Jättendal

Sunt bondförnuft brukar räcka långt.

Johan Åkerlund

Johan Åkerlund, 36, egenföretagare, Jättendal

För mig är det viktigt att fortsätta arbetet med att underlätta för företagen i sina kontakter med kommunen.

Föreningslivet är också en av mina prioriterade frågor, att fortsätta att stödja föreningarna är viktigt för både mig och Centerpartiet!

Jag och Centerpartiet vill också utveckla arbetet med stöd till barn och familjer där barnen har svårt att passa in, skolan ska vara för alla.
Därför behövs mer stöd av olika former.

Sven-Åke Eriksson

Sven-Åke Eriksson, 77, pensionär, Ilsbo

Med vanligt bondförnuft bygger man ett samhälle där man ser allas behov.

Pernilla Sundberg

Pernilla Sundberg, 39, egenföretagare/undersköterska, Harmånger

Min hjärtefråga att hjälpa våra små företagare och föreningar att synnas på landsbygden för att få landsbygden att leva.

Karin Ivarsson

Karin Ivarsson, egenföretagare, Mellanfjärden

Ingvor Silén

Ingvor Silén, 78, pensionär, Harmånger

Kjell Krans

Kjell Krans, 74, pensionär, Harmånger

Gunnar Löf

Gunnar Löf, 68, brandmästare, Mellanfjärden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.