Nordanstig
Centerpartiet lokalt
  • / Stig Eng

Stig Eng

Personbild


Kommunfullmäktige, ledamot
Kommunstyrelsen, vice ordförande
Ledningsutskottet, ordförande
Nordanstig Fjärrvärme AB, ordförande
Handikapprådet, ledamot
Hälsingerådet, ersättare

Text

Kontakta Stig Eng

Kontakta Stig

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....