Nordanstig
Centerpartiet lokalt

Tillväxt

Framåt vill vi jobba med rätt saker genom att bland annat bli kostnadseffektiva och tänka nytt för att bibehålla och förbättra kvaliteten i vår verksamhet.

För att öka tillväxten i kommunen behövs fler invånare, därför vill vi bygga bostäder som passar allas behov. Unga behöver en första bostad, barnfamiljer en större bostad och våra äldre en tillgänglighetsanpassad bostad som öppnar möjligheten att bo hemma längre.

Vi vill möjliggöra en flyttkedja.

Vi vill se till att det finns byggbar mark i attraktiva lägen för människor att bygga och bo.