Kommunstyrelsen


Ledamöter

Hans Jonsson hans.jonsson@ovanaker.se 070-345 72 66
Björn Mårtensson bjorn.martensson@ovanaker.se 070-568 30 52
Gun-Marie Swessar info@cultureandkin.com 070-655 26 59
David Parhans d.parhans@gmail.com

Ersättare

Elisabeth Eriksson elisabeth.eriksson@xlm.se 070-331 56 21
Anna Rudman eslasanna@gmail.com 070-373 61 23
Karin Leanders karin.leanders@gmail.com 070-694 28 04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Hans Jonsson hans.jonsson@ovanaker.se 070-345 72 66
Gun-Marie Swessar info@cultureandkin.com 070-655 26 59

Kommunstyrelsens budgetberedning

Hans Jonsson hans.jonsson@ovanaker.se 070-345 72 66
Björn Mårtensson bjorn.martensson@ovanaker.se 070-568 30 52

Kommunstyrelsens personalutskott

Hans Jonsson hans.jonsson@ovanaker.se 070-345 72 66

Värdsarvsrådet

Björn Mårtensson bjorn.martensson@ovanaker.se 070-568 30 52

Krisledningsnämnd

Hans Jonsson hans.jonsson@ovanaker.se 070-345 72 66
Gun-Marie Swessar info@cultureandkin.com 070-655 26 59

Företagshälsovårdnämnden

Björn Mårtensson bjorn.martensson@ovanaker.se 070-568 30 52

Förbundsdirektionen Hälsingland

Gun-Marie Swessar info@cultureandkin.com 070-655 26 59
Hans Jonsson hans.jonsson@ovanaker.se 070-345 72 66

Ljusnan Voxnans Vattenvårdsförbund

Gun-Marie Swessar info@cultureandkin.com 070-655 26 59