Ovanåker
Centerpartiet lokalt

Välkommen!


Centerpartiet
Ovanåkers kommun

TACK

Till alla innevånare som röstade på centerpartiet i valet!

Av samtliga lämnade röster i Ovanåkers kommun så röstade drygt 29 % på Centerpartiet i kommunvalet, 17 % i riksdagsvalet och nästan 19 % i landstings/regionvalet. Vi tackar för valframgången där vi i kommunvalet i

Ovanåker gick fram med ett mandat till 10 mandat i kommunfullmäktige. Vi är glad för det. Vi är också glada för centerpartiets valframgångar över hela landet. I Söderhamn blev det alliansmajoritet där C, M, L och KD tillsammans bryter

75 årigt socialdemokratiskt styre med en centerpartist som kommunstyrelsens ordförande/ kommunalråd. Verkligen positivt. Här i Ovanåker röstade väljarna för samma utveckling som i Söderhamn, dvs. för röd avgång. Om M, L, KD och C hade bildat nytt styre i Ovanåker hade det blivet (allians) majoritet. Centerpartiet och Kristdemokraterna har under många år haft ett gott samarbete i kommunpolitiken och tillsammans försökte vi in i det längsta att försöka få till ett nytt ledarskap och en majoritet. Vi hade goda diskussioner och våra förhoppningar var länge goda.

Tyvärr så valde moderaterna och liberalerna att fortsätta det sedan tidigare åtta åriga samarbetet med socialdemokraterna. Dock inte miljöpartiet denna gång eftersom väljarna gav dem respass i kommunvalet. I stället kom Vänsterpartiet in med ett mandat. Dock ingår de inte i S- styret. Det här innebär i praktiken att de partier som nu bildat styre i minoritet, själva har valt att göra sverigedemokraterna till vågmästare både i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.

De politiska grupperingarna i Ovanåker ser nu ut så här, tillsvidare:

- S med 12 mandat, M med 3 mandat och L med ett mandat ger tillsammans 16 mandat/ledamöter i kommunfullmäktige,

- C med 10 mandat och KD med 4 mandat ger tillsammans 14 ledamöter

- SD med 4 mandat ger totalt 4 ledamöter

- V med 1 mandat ger totalt 1 ledamot

Inför den nya mandatperioden så finns Centerpartiet av egen kraft, representerad i samtliga styrelser och nämnder. Kristdemokraterna finns också utifrån egen kraft och samarbetet med C med i de flesta nämnderna och styrelserna. Tillsammans kommer vi att driva en konstruktiv och förhoppningsvis tydlig oppositionspolitik. Allt med våra medborgares goda för våra ögon.

I centerpartiet är vi glada för att vi fick en stark valsedel som vi gick till val på med kandidater med både lång och kortare erfarenhet av det politiska arbetet. Särskilt glada är vi för alla nya kandidater som ställde sig till förfogande för Centerpartiet och deltog i valrörelsen. Nu har det resulterat i att vi fått ett antal nya yngre förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samt i nämnder och bolagsstyrelser. Mycket positivt. Sedan många år har det i Centerpartiet varit ett starkt politiskt engagemang både hos män och kvinnor. I Ovanåkers nya kommunfullmäktige så är centerpartiets ledamöter fördelade på fem kvinnor och fem män. Av våra fem ersättare så är tre kvinnor och två män.

Varmt TACK till dig/ alla Er som deltog i valrörelsen på olika sätt, kom i stora skaror på våra möten och lyfte fram Centerpartiet.

Du som ännu inte är medlem men funderar, välkommen att delta i samhällsbyggandet!

Väl mött med frågor, synpunkter och förslag under 2019 och framåt!
Kontaktuppgifter:

Björn Mårtensson
Ordförande i Centerpartiets kommunkrets. 070-568 30 52, bjorn.martensson@ovanaker.se
Gun-Marie Swessar
Vice ordförande i Centerpartiets kommunkrets, 070-655 26 59, info@cultureandkin.com
Hans Jonsson
Gruppledare/Oppositionsråd Centerpartiet, 070-345 72 66, hans.jonsson@ovanaker.se

 

Senaste nytt från Ovanåker

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.