Svenska kyrkan

 

SVENSKA KYRKAN, Alfta Ovanåkers församling

Kontaktpersoner:

Sture Hansson, Kyrkofullmäktiges ordförande, sture.hansson@helsingenet.com, 073-270 68 95, 0271-342 95

Tage Nordin, Kyrkofullmäktiges 1:e vice ordförande, tage.nordin@gmail.com, 070-256 10 91

Sverker Nilsson, kyrkofullmäktiges ordförande, sverker.nilsson@helsingenet.com, 070-310 40 50, 0271-209 76

Deisy Hellsén, ledamot av kyrkonämnden och arbetsutskottet, deisy.hellsen@helsingenet.com, 070-649 92 18, 0271-530 21

Lennart Alfredsson, ledamot av kyrkonämnden, 076-109 24 92, 0271-551 31