Boende och service

Förutsättningar för hela kommunen att växa

Centerpartiet har alltid arbetet för att det ska finnas rättvisa villkor att bo och arbeta i hela kommunen. Vår utgångspunkt är att beslut ska fattas så när människan som möjligt. Det lokala samhället och den enskilde ska ha inflytande och möjlighet att påverka sin egen vardag.

För att Sandviken ska kunna växa krävs det att vi tar till vara på hela kommunens potential. Det betyder att det måste vara likartade villkor att bo eller vara företagare oavsett om du är verksam i Järbo, Gysinge eller centralorten Sandviken. Då krävs det att man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och en kommunledning som förstår värdet i hela kommunen.

Vill vi att Sandviken ska växa både på landsbygden såväl som i staden måste det finnas tillgång till och möjligheter att skapa attraktiva boenden i hela kommunen

Självklart är det olika fördelar med att bo centralt eller på landsbygden. På landsbygden har du t ex nära till en vacker natur medan du ofta har kortare avstånd till affären om du bor centralt. Det betyder dock inte att man ska behöva ha flera mil för att handla mjölk om du bor på landsbygden eller inte ha grönområden att ta del av om du bor i staden.

I Sandviken arbetar Centerpartiet för

 • Cykelvägar till ytterområdena för att öka möjligheten för cykelpendling
 • God mobiltäckning och uppkopplingsmöjligheter i hela kommunen
 • Bredband i hela kommunen
 • Tillgänglig samhällsservice oavsett var man bor
 • Rättvis fördelning av kommunens resurser till idrotts- och kulturföreningarna
 • Skapa möjligheter för att erbjuda attraktivt boende i hela kommunen genom en modern exploaterings/detaljplan
 • Snabba besked om bygglov
 • Öka möjligheterna för resande med kollektivtrafik i hela kommunen
 • Boenden för alla olika behov, t ex barnfamiljer, studenter och människor med lägre inkomster
 • Ett levande torg och centrumkärna
 • Göra Stadsparken till en naturlig och attraktiv mötesplats
 • Synliggöra civilsamhällets betydelse för en hållbar utveckling för alla i hela kommunen
 • Områdesstyrelser för att ge större möjlighet att lokalt kunna påverka beslut
 • Rättvisa villkor för vägföreningarna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.