Vår politik

En jordnära politik med individen i centrum

sol-has-bg

De viktigaste frågorna för Centerpartiet är att det finns rättvisa villkor för att bo och arbeta i hela kommunen. Trygghet genom hela livet, företagsamhet, en hållbar miljö och tillgänglig samhällsservice.

Vi vet att det är den enskilde som bäst känner sina egna behov och vi anser att varje människa har rätt att forma sin egen framtid. Därför arbetar vi alltid för att människor ska få fatta egna beslut. Det är när olikheter uppmuntras och vi har friheten att själva bestämma över vår vardag som vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Vi har en stark tilltro till människors vilja och förmåga att ta ansvar och vara delaktig i samhället. Att få bestämma själv, alla människors lika värde, öppenhet, långsiktighet och företagsamhet är värden som kännetecknar Centerpartiets politik.

Miljö- och klimatfrågorna är avgörande för vår framtid. Centerpartiet sätter dock inte tillväxt mot ett hållbart klimat. För att klara miljö- och klimatutmaningarna krävs det ett ökat välstånd och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Våra utgångspunkter

  • En förutsättning för ett hållbart samhälle med utrymme för tillväxt är att det finns goda möjligheter att bo och arbeta i hela kommunen.
  • Vi har ett gemensamt ansvar för vår miljö och vårt klimat.
  • Människor är kreativa, med förmåga att självständigt forma sina egna liv.
  • Makten ska ligga så nära människor och det lokala samhället som möjligt.
  • Ett hållbart samhälle bygger på mångfald, jämställdhet, tolerans och respekt för alla människors rättigheter och lika värde.
  • Hänsyn till allas individuella förutsättningar och behov.
  • Trygghet, självbestämmande och möjligheten att välja själv är en rättighet genom hela livet.
  • Entreprenörskap, företagsamhet och kreativitet är en förutsättning för flera jobb och en ökad tillväxt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.