En kultur för hela kommunen

Centerpartiet är en folkrörelse som tror på ideella krafter. Vi satsar på ett rikt och omväxlande förenings- och kulturliv som är tillgängligt för alla. Kultur och idrott är viktigt för hälsan, trivseln och ökar livskvaliteten. Med vår närodlade politik till vi göra hela Falkenbergs kommun till den bästa livsplatsen.

Därför kommer vi verka för att:

  • I kommunala byggnader och samlingslokaler göra det möjligt att via fiber överföra kultur och utbildning på distans
  • Satsa på konstnärlig utsmyckning vid renovering och nybyggnation av offentliga byggnader i kommunen
  • Falkenbergs museum får en tydligare roll i stadsutvecklingen och strävar efter att bli Sveriges bästa designmuseum
  • Bevara och vårda de miljöer och byggnader som har stort kulturhistoriskt värde och som utgör vårt kulturarv
  • Utveckla och skapa fler kulturstigar på olika platser i kommunen
  • Stärka och värna våra folk- och skolbibliotek