En destinationsutveckling i hela kommunen

Centerpartiet är en folkrörelse som tror på ideella krafter. Vi satsar på ett rikt och omväxlande förenings- och kulturliv som är tillgängligt för alla. Kultur och idrott är viktigt för hälsan, trivseln och ökar livskvaliteten. Med vår närodlade politik vill vi göra hela Falkenbergs kommun till den bästa livsplatsen.

Centerpartiet verkar för att:

  • Förverkliga visionen om Klitterbadet som ett aktivitetsbad för både hälsa, motion och nöje
  • Förbättra tillgängligheten och göra våra stränder och inlandsbad mer inkluderande
  • Satsa på stadsparken i området kring nya Kunskaps- och Kulturcentrum
  • Förbättra skötseln av offentliga ytor - bort med ogräset och låt staden blomstra
  • Utveckla promenadstråken längs med Ätran och möjliggöra för serveringar och diverse aktiviteter
  • Främja ett livligare centrum genom att underlätta för handel, möten och nöjen
  • Utveckla Ullareds centrum genom samspel mellan kommun, förenings- och näringsliv