Byggdag i Köinge

Centerpartiet i Falkenberg inbjuder till Byggdag i Köinge

den 22 augusti 9.00-14.30

Med anledning av att en ny Översiktsplan för Falkenberg (FÖP) ska antas framöver, så behöver vi diskutera övergripande frågor hur staden ska utvecklas på 50 års sikt.

Under dagen kommer vi att få inspel från Christian Kylin, vd FABO och Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiska talesperson m.fl.

Byggdagen kommer att genomföras med kortare inspel av Anneli Andelén, Per Johansson, Ingmar Bengtsson och David Andersson till varje ämne, därefter workshops samt efterdiskussioner.

Annika Bergman är processledare under dagen.

Se dagen som en möjlighet att lära och påverka!

Vi gör varandra bra!

Följande områden kommer att behandlas

- Hamnen

- Cykelstråk och infrastruktur

- Fjärrvärme och hållbarhet

- Ytterligare tågspår och stadsnära åkermark

- Kultur- och byggnadshistoriskt perspektiv

Kretsen bjuder på fika och lunch, anmälan senast den 18 Augusti till

Kretsordförande Annika Bergman på sms 070-567 18 57