Digital Kretsstämma 7 Februari 14.00

Centerpartiet Falkenberg kallar till DIGITAL ÅRSSTÄMMA 2021

Söndag 7 februari kl.14.00

Vår gästföreläsare Ulrika Heie, Riksdagsledamot från Skaraborg, talar om ”sina ämnen i Riksdagen” landsbygd och utbildning

- Årsmötesförhandlingar

- Kyrkoval 2021

I år är det partistämma och du har genom att skicka in motioner möjlighet att påverka kommande valprogram inför valet 2022 på både kommun/region och riksnivå.

Anmälan och motioner ska vara inlämnade till

maria.larsson@centerpartiet.se senast 31 januari.

Länk till stämman och handlingar kommer att mailas ut.

Samtliga medlemmar inklusive Centerkvinnorna, Centerpartiets ungdomsförbund och Centerstudenter har rösträtt.

VARMT VÄLKOMNA!