Årsstämma i Stafsinge Bygdegård

Stämman 2022

Många engagerade medlemmar deltog på kretsstämman med kloka inlägg och förslag.

En mycket lyckad årsstämma genomfördes den 28 februari. Medverkande gjorde riksdagskandidaterna Mari-Louise Wernersson och Christofer Bergenblock.

Styrelsen

Den nya styrelsen består av Claes Claesson, Moa Lindqvist, David Andersson, Katrin Carlsson, Per Johansson, Gustav Johansson, Jenny Fredman

Ordförandebyte

Avgående ordföranden Annika Bergman lämnar över klubban till den nya ordföranden Katrin Carlsson.