FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION

Vindkraft

Vi behöver mer förnybar energi

För Centerpartiet i Falkenberg har klimat och hållbarhetsfrågor alltid legat oss varmt om hjärtat. Vi har varit drivande i den gröna omställningen och sett till att kommunen varit ett föredöme inom just hållbarhet, inte minst genom förnyelsebar energi. Med Centerpartiet vid rodret har vi kunnat bygga ut både Vindkraft, Solenergi, Biogas mm i Falkenbergs kommun.

Vi tänker inte lämna Walk-over i klimatfrågan, därför röstade vi emot S-Styrets förslag om totalstopp för byggnation av vindkraft i Falkenbergs Kommun de närmaste åren. Samtidigt ställer vi oss bakom förslaget till en ny så kallad vindbruksplan som skall skapa förutsättningar för att nya och moderna vindkraftverk skall kunna uppföras.

Det var med stor förvåning som Miljöpartiet i Falkenberg valde att avstå i omröstningen och därmed ge sitt passiva stöd till Socialdemokraternas vindkraftsmotstånd.

Vi kan helt enkelt konstatera att det bara finns ett grönt parti i Falkenberg. Centerpartiet i Falkenberg tänker inte kasta in handduken, vi står upp för klimatet och är beredda att leda kommunen i den gröna omställningen.