Agneta Åkerberg, Falkenberg, 6:a på regionlistan:

- Det ska vara enkelt att göra rätt för företagare i Halland

Agneta Åkerberg från Boberg i Falkenberg vill göra det enklare att vara företagare i Halland. En av frågorna hon vill arbeta för i Region Halland är att fler kunskapsintensiva företag ska etablera sig här.

 

- Med företagare som upplever lust och glädje med sitt företagande ökar förutsättningarna för ett utvecklande, innovationsinriktat och grönt företagande i Halland. Det säger Agneta Åkerberg, Boberg, en av toppkandidaterna på Centerpartiets lista till Regionvalet i höst.

4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda.

- Därför ska det klart framgå för samhällets funktioner och akademi att företagandet är viktigt för Halland och att det görs ”enkelt att göra rätt”, säger Agneta Åkerberg.

För att Halland ska bli Sveriges grönaste tillväxtregion ska de bästa förutsättningarna finnas, så väl infrastruktur, kommunikation som service, för att företag ska växa och fler företag etablera sig.

Bästa livsplatsen

- Halland är bästa livsplatsen, och den ökade digitaliseringen ger möjlighet att vara såväl företagare som anställd var som helst i länet, säger Agneta Åkerberg.

Hallands plats på sträckan Oslo-Köpenhamn innebär unika möjligheter för företagande.

Kraftsamling

Centerpartiet ser att det finns behov av kraftsamling så att fler kunskapsintensiva företag etablerar sig här. Det skulle öka möjligheten för akademikers utvecklingsmöjligheter inom Halland.

Nätverkande behövs

Det är också viktigt att Halland fortsätter vara en stark region för de gröna och blå näringarna, därför är det självklart för oss att de inkluderas i kommunernas och regionernas företagssatsningar.

- Vi behöver ett nätverkande i vardagen där företag, samhälle och akademi ingår och utbyter erfarenheter och underlättar för varandra, konstaterar Agneta Åkerberg.

Fakta om Agneta Åkerberg

Bostadsort: Bobergs By, Skrea, Falkenberg

Yrke: Agronom, företagare

Födelseår: 1958

Hjärtefrågor:

  • Individen i centrum - människor kan och vill
  • Miljö och klimatsmarta-lösningar
  • Regelförenklingar – det ska vara lätt att göra rätt både som medborgare och företagare.

Om mig: Mitt engagemang startade med miljöfrågor och kärnkraften i slutet av 70-talet. Människans lika rätt och valfrihet att bestämma mer själv, är viktiga budskap för mig. Jag tror på människors förmåga och vilja att utvecklas. Med en fot från storstaden och den andra i myllan i Halland så har jag erfarenheter både av stad och land.

Kontakt i sociala medier: Huvudsakligen Facebook

Tre förslag från Centerpartiet

  • Gör Halland till en attraktiv region för kunskapsintensiva företag.
  • Förbättra och effektivisera matchningen mellan arbetskraft och företagens behov.
  • Ge eleverna kunskap om entreprenörskap genom hela skoltiden.

Mer om Agneta hittar du här

Agneta i podden Cnackis

Agneta på Facebook

Läs flyern med Agneta , 6.1 MB.