Hallands gröna näringar behöver arbetskraftsinvandringen

Centerpartiet vill se en ökning av den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel och skynda på den gröna omställningen. Hallands gröna näringar behöver arbetskraftsinvandringen, men regeringen försvårar detta, skriver riksdagsledamöterna Jonny Cato och Christofer Bergenblock i en debattartikel.

Halland är en region med ett omfattande jord- och skogsbruk, som bidrar till Sveriges livsmedelsförsörjning, till produktion av förnybara produkter och till den gröna omställningen. I dessa tider ska vi vara extra tacksamma över alla företagare inom de gröna näringarna, men tyvärr så lägger regeringen förslag som istället bidrar till att försvåra deras vardag. Genom ett kraftigt höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare blir det stopp för många som arbetar både på de halländska lantbruken och i de halländska skogarna. Detta är genuint dåligt för Hallands lantbrukare och skogsbrukare.

Att anställa utländsk arbetskraft är många gånger en tidsödande process som kräver mycket av den enskilda företagaren. Det är inget man gör för att det är enkelt - eller billigt – utan för att det råder kompetensbrist. En överväldigande majoritet av alla de arbetskraftsinvandrare som arbetar i Sverige gör det inom bristyrken. Det går bra att fråga vilken lantbrukare eller skogsbrukare som helst i Halland om hur lätt det är att klara personalförsörjningen enbart med svensk arbetskraft.

Det som regeringen nu planerar att göra är att införa ett lönegolv på 33.200 kronor, vilket skulle påverka ett flertal yrken inom de gröna näringarna, men även andra viktiga branscher. Tittar man på statistik från 2019 skulle regeringens förslag innebära att hälften av alla som hade arbetstillstånd i Sverige utvisas. Över 12.700 personer skulle förlora sina arbetstillstånd.

De som ligger över det här golvet återfinns huvudsakligen inom akademiska yrken, så som ingenjörer och läkare, men sällan inom de gröna näringarna. Regeringens förslag är helt enkelt dåligt för svensk landsbygd och svenska företag, med det kommer även ha en negativ påverkan både på vår konkurrenskraft och på Sveriges BNP. Arbetskraftsinvandringen bidrar idag med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter.

Redan idag finns det krav om att den som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som är kollektivavtalsenlig. Det är bra! Kollektivavtalen är det primära instrument som används för lönereglering på̊ den svenska arbetsmarknaden. Att införa en politiskt bestämd lön riskerar däremot att påverka hela den svenska lönebildningsmodellen.

Visst finns det missbruk av arbetstillstånd, vilket också har uppmärksammats av flera myndigheter under de senaste åren. Fusk, brottslighet och oegentligheter hör inte hemma i någon del av det svenska samhället och ett antal reformer för att förhindra problemen har redan genomförts även om mer behöver göras. Det viktiga är dock att de reformer som genomförs är ändamålsenliga, men så är inte fallet med ett höjt lönegolv. Det kommer istället leda till att företag får betydligt svårare att hitta rätt kompetens och att bristen på arbetskraft inom flera yrken fortsätter öka.

Under det senaste året har de gröna näringarna drabbats hårt av höjda priser på energi, drivmedel, konstgödsel och foder. Det var av den anledningen som Centerpartiet drev igenom det omfattande stödpaket på 3,2 miljarder kronor som började betalas ut i somras. Dessa problem kan knappast ha gått regeringen förbi, men ändå vill man alltså göra det ännu svårare för våra bönder och skogsbrukare

Centerpartiet vill se en ökning av den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel och skynda på den gröna omställningen. Inte minst Halland har en viktig roll att spela i det arbetet. Till skillnad från regeringen så kommer vi därför att fortsätta driva på för bättre villkor för lantbrukare och skogsbrukare. För oss är det nämligen lika viktigt med de gröna näringarna efter valet som före.

Christofer Bergenblock (C)

Riksdagsledamot, Halland

Jonny Cato (C)

Migrationspolitisk talesperson

Nyårsträff

Christofer Bergenblock och Jonny Cato är två av dem som medverkar när Centerpartiet i Halland arrangerar nyårsträff lördag 7 januari.

Anmäl dig här!