ÅRSMÖTE I KÖINGE BYGDEGÅRD

Ordförande Katrin Carlsson tackar Christofer Bergenblock för sin medverkan på årsmötet

I måndags 13/2 hade vi ett välbesökt årsmöte för Falkenbergskretsen i Köinge Bygdegård. Katrin Carlsson blev enhälligt omvald till ordförande. Styrelsen består av Per Johansson, Katrin Carlsson, Jenny Fredman, Gustav Johansson, Peggen Andersson, Claes Claesson, Anna Perborn Andersson, David Andersson och Moa Lindqvist.