• / Annika Bergman

Annika Bergman

Personbild


kretsordförande

  • Ledamot Falkenbergs bostads AB

Jag engagerar mig i politiken och Centerpartiet av två skäl:

Jag vill ge tillbaka till samhället för alla de möjligheter jag själv fått genom att leva i en demokrati.

Jag vill att Falkenbergs kommuns ledarskap ska präglas av liberala ideér.

Respekt för skattemedlen och en förståelse för företagens viktiga roll för välfärden, mer makt till individen att styra sina livsval och äkta förståelse och omsorg om alla de människor som behöver samhällets stöd.

I mitt Falkenberg är landsbygd och stad lika viktiga.

Kontakta Annika Bergman

Kontakta Annika

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....