Jan Johansson

Personbild


Ordförande Revisorer för granskning av kommunens verksamheter

Revisor Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst

Lekmannarevisor Falkenbergs Energi AB

Lekmannarevisor Falkenbergs Energihandel AB

Lekmannarevisor Revisorer för granskning av kommunens stiftelser

Revisorssuppleant Bokföreningen Lönnen

 

Kontakta Jan Johansson

Kontakta Jan

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.