Verksamhet

Bild

Verksamhetsplan för Centerpartiet i Hylte kommun 2021

9 januari Nyårsträff digitalt

25 Januari Styrelsemöte

4-6 februari Digitala kommundagar m Centerpartiet

15 februari Kretsårsmöte digitalt

8 mars Internationella kvinnodagen uppmärksammas

20 mars Distriktets årsstämma

Under våren Medlemsträff

Under våren Seniormässa

26 April Styrelsemöte

24 Maj Styrelsemöte

13 juli Unnaryds Torg

Aug/sept Kickoff med styrelse och nämndsledamöter

4 september Torups Marknad

6 september Styrelsemöte

19 september Kyrkval

1 november Styrelsemöte

28 november Julskyltning Hyltebruk

Måndagsgrupp

Alla möten startar kl 18,30, alla hälsas välkomna

25 jan

1 mars

3 maj

21 juni

13 sept

18 okt

8 nov

6 dec

Möten inför kommunstyrelsen

Ledamöter i styrelse/nämnder ses tillsammans med Moderaterna kl 18,30

11 febr (Tors!)

22 mars

12 april

10 maj

7 juni

30 aug

4 okt

25 okt

15 nov

13 dec

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.