Svenska kyrkan med framtidstro

Centerpartiet är en garant för att Svenska Kyrkan även framöver är en demokratisk kyrka där alla medlemmars röst hörs, så står det bland annat i Centerpartiets valprogram inför kyrkovalet.

  • En medmänsklig kyrka i samhället, med låga trösklar och öppen för alla.
  • En modig kyrka, med ett starkt samhällsengagemang som ser positivt på olikheter.
  • En klimatsmart kyrka, som aktivt arbetar klimatstrategiskt och med fyra hållbarhetsperspektiv.
  • En kyrka med engagerade förtroendevalda, skapar delaktighet tillsammans med anställda och ideella och planerar för nya framtidsscenarier.

Hämta valprogrammet här , 2.6 MB.

Relaterade nyheter