Centerpartiet storsatsar på rent vatten

Karin Åkesson, Henrik Oretorp och Christofer Bergenblock är ledartrio för Centerpartiet i Halland.

INSÄNDARE:

Tillgången till rent vatten i hav, sjöar och vattendrag är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor. Centerpartiet väljer därför att satsa 1,3 miljarder mer än regeringen på ett kraftfullt program i syfte att rena våra vattenmiljöer och säkra tillgången till dricksvatten i hela landet.

 

Halland har en lång kustlinje mot havet i väster och hundratals sjöar och vattendrag i inlandet. Under sommaren har dock vattennivåerna varit låga och det har rått bevattningsförbud i delar av Halland, vilket visar att vi även här måste vara rädda om vårt vatten. Även nedskräpning är något som drabbar det halländska vattnet, vilket över lag håller på att bli ett allt större problem. Framför allt har mängden mikroplaster kommit att bli ett allt större problem.

Centerpartiet vill genom satsningen i högre grad skydda vattnet från utsläpp och föroreningar. Ett större ansvar behöver läggas både på enskilda och på företag, genom högre böter för nedskräpning och ökade krav på förpackningsproducenterna. Biologiskt nedbrytbara produkter måste gynnas framför petroleumprodukter och återvinning måste gynnas framför destruktion.

Problemet med spridning av mikroplaster måste motverkas på flera olika plan. Förekomsten av mikroplaster i hygienartiklar behöver helt enkelt förbjudas, medan de mikroplaster som sprids genom avloppsvatten ifrån tvätt av textilier behöver kunna sorteras bort genom förbättrade reningsprocesser. Spridning av gummigranulat ifrån konstgräsplaner behöver motverkas genom invallning, dagvattensilar och rengöringsutrustning. Metoderna är många, men effekten måste bli att utsläppen minskar.

Arbetet med lokala vattenvårdsprojekt är en annan del, som vi vill stärka genom de extra pengarna. Våtmarkscentrum i Halmstad utgör ett fantastiskt exempel på hur man kan arbeta med vattenvård för vattenrening, ökad biologisk mångfald och minskad översvämningsrisk. Där finns erfarenheter, som man kan dra nytta av i andra vattenvårdsprojekt runt om i Halland och Sverige.

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att vi måste värna våra gemensamma hav, sjöar och vattendrag, så att det även i framtiden går bra både att kunna bada i våra svenska vatten och få dricksvatten direkt ur kranen.

Henrik Oretorp, distriktsordförande Centerpartiet i Halland

Karin Åkesson, vice ordförande

Christofer Bergenblock, vice ordförande

Läs mer i media:

Hallandsposten