Regional politik

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i Halland du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

Vårt mål är att göra Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion.

På bilden: Christian Lidén, Helene Andersson och Anna Roos som toppade Centerpartiets valsedel till Region Halland i valet 2022.

sol-has-bg

Halland - Sveriges grönaste tillväxtregion

Centerpartiet vill att arbete omgående påbörjas för att göra Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion. Vi behöver ta vara på de unika möjligheter som Halland har som potentialen att:

Bli självförsörjande på förnybar energi

Fortsätta vara en av Sveriges bästa livsplatser

Fortsätta ha en hälso- och sjukvård i nationell framkant

Vi vill ge kraft åt varje människa och arbeta för Halland som Sveriges grönaste tillväxtregion!

Läs mer:

Centerpartiet Hallands Valmanifest 2022 , 2.1 MB.

Politiska program som Centerpartiet i Halland tagit fram sedan valet 2018:

Klicka på respektive länk för att ladda ner programmet.

Bostadsbyggande , 176.5 kB.

Civilsamhället och folkhälsan , 532.6 kB.

Digitalisering , 387.3 kB.

En arbetsmarknad i förändring , 2 MB.

En väg in , 468.1 kB.

Energi och Bränsle , 893.5 kB.

Gröna och blå näringar , 555.7 kB.

Infrastruktur , 233.4 kB.

Nära Vård , 501.7 kB.

Turism , 669 kB.

Vatten , 221.1 kB.

Det här har vi bidragit till i Region Halland sedan valet 2022

Klicka på respektive länk för att läsa mer:

2023

  • Regionfullmäktige i Halland tog i december ett historiskt inriktningsbeslut om sjukvårdsstrukturen i Halland. Behoven är stora när det gäller fastigheter och lokaler för verksamheterna. Lokalerna behöver vara funktionella för verksamheterna och svara upp mot både dagens behov och morgondagens krav. Beslutet i regionfullmäktige är första steget för att säkra en ändamålsenlig hälso- och sjukvårdsstruktur för invånare och patienter i Halland för många år framåt i tiden. Det ger organisationen möjlighet att återkomma med förslag till politiken på lokalförsörjningsplanens slutsatser, ekonomiska konsekvenser, kompetensförsörjning och bemanningsläge, tekniska landvinningar, AI och naturligtvis god och nära vård för hallänningen.

Regionen fortsätter satsa på Hallands matgille

Fortsatt högt förtroende för vården i Halland

Hälsosamtal ska bidra till att Hallänningarna blir friskare

Regionen fortsätter satsa på företagen i Halland

Halland åter i täten för bredband

Vi har möjliggjort för en ny busslinje Falkenberg-Hylte

En stabil budget gör att vi kan satsa hållbart

Ny teknik kan flytta vården närmare patienterna i deras vardag

Hallandsalliansens mål och budget tar sikte på framtiden

Hallands Sjukhus ska minska användandet av bemanningsföretag

Lokalt beslut som får ut mer el – Alla energislag behövs

Sjukvårdspersonal ska vårda - inte ange sjuka

Satsning på halländsk matkultur

Blivande sjuksköterskor ger Halland toppbetyg

Varberg och Halmstad får toppbetyg av AT-läkarna igen

Regionen ska bli bättre på vård till personer som utsatts för sexuellt våld

Partnerskap ska stärka Hallands attraktionskraft

Hallands Sjukhus satsar för att stärka slutenvården

Ny mottagning i Varberg för barn och ungas psykiska hälsa

Centerpartiet driver dessutom på för att regionen ska bli ännu bättre, här är 5 exempel:

Jenny Håkansson (C): Region Halland måste bli bättre på jämställdhet

Det ska vara enklare att åka buss mellan Hylte och Falkenberg

Fortsätt satsa på kultur, föreningsliv och folkbildning

Bättre arbetsmiljö långsiktigt mål med stopp för hyrpersonal

Vi behöver göra mer för att motverka könsstympning

2022

100 000 ska få ännu fler hyltekvinnor i rörelse

Fortsatt högt förtroende för sjukvården i Halland

Halland åter i topp när det gäller bredband via fiber

Region Halland fortsätter satsa på grön tillväxt i företagen

Satsning på laddstolpar för elbilar när Alliansens budget presenteras

1+1=3 när regionen och Hylte krokar arm

Satsningar på laddstolpar, nära vård och kvinnors hälsa när hela regionens budget presenterades

Satsning på personalen i sjukvården

Fortsatt satsning på hållbarhet och en väg in för barn och unga

Satsning på smärtklinik och kvinnohälsovård

Det här har vi bidragit till i Region Halland under mandatperioden 2018-2022

Klicka på respektive länk för att läsa mer:

Regionen fortsätter satsa på Hallands Matgille

Halland behöver ett digitalt lyft

Våld är aldrig okej och aldrig lösningen

Halland måste gå i täten för ekologisk hållbarhet

Satsa på personalen i sjukvården

Fortsatt Alliansstyre i Region Halland

Satsning på laddstolpar, nära vård och kvinnors hälsa i regionens budget

1+1=3 när Region Halland och Hylte krokar arm

Halland fortsätter satsa på grön tillväxt i företagen

Halland åter i topp när det gäller tillgång till fiber via bredband

Högt förtroende för sjukvården i Halland

100 000 ska få ännu fler hyltekvinnor i rörelse

Halland är årets exportregion

Dags för första kritikfestivalen

Halland i topp bland AT-läkare

Patienter ger högt betyg till sjukhusvården i Halland

Unik samverkan ska ge mer svensk mat i Hallands offentliga kök

Nu kan fler unga med psykisk ohälsa få hjälp tidigare

Satsning på teknik och personal i regionens budget

Satsning på vård i livets slutskede

Allt från kulturarv till spelkultur i Hallands nya kulturplan

Fler i Halland får hjälp via telefonen

Uppföljning två år efter valet

Energieffektiva företag har bättre konkurrenskraft

Regional cykelplan ska få fler att välja cykel

Satsning på psykiatrin och En väg in när regionens budget klubbades

Ny skogsbruksplan i regionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.