Regional politik

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i Halland du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

sol-has-bg

Hela Halland

I Halland finns goda förutsättningar för att leva ett bra och aktivt liv. Halland
kännetecknas av det långsträckta kustlandskapet, de stora öppna fälten, de
många sjöarna och de vidsträckta skogarna. Det är en expansiv region dit både
människor och företag flyttar. Här finns ett omfattande jord- och skogsbruk, en
uppsjö med småföretag, en framtidsinriktad högskola och företag med
spjutspetsteknologi. Halland kännetecknas också av ett rikt kulturutbud,
framgångsrika idrottsföreningar och stora möjligheter till en aktiv fritid. Ändå
finns det mycket som kan göras annorlunda och bättre för att ge möjlighet till en
god utveckling i hela Halland.

Oberoende av var i Halland du valt att bo och verka ska det finnas goda villkor
att leva och utvecklas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.