Centerpartiet tar strid för assistansen

Ola Johansson och Maria Larsson (C) tar strid för assistansen när en ny lag om bostadsanpassning snart ska beslutas i riksdagen.

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag ska beslutas i Sveriges Riksdag den 11 april och onsdagen den 14 februari var sista dagen för partierna att tycka till om lagen i s.k. följdmotioner. Centerpartiet vill att delar av bostaden ska kunna byggas om som personalutrymmen åt personliga assistenter som de kan använda under raster och vid tillfällen då den hjälpbehövande vill vara i fred.

Centerpartiet vill också att det med hjälp av bostadsanpassningsbidrag ska kunna vara möjligt att installera bredband för att användas för vårdinsatser, för att öka tryggheten och underlätta hobbyverksamhet. Centerpartiets ledamot från Halland, Ola Johansson som sitter i Civilutskottet och jobbar med bostadspolitik läste förslaget och såg brister. Han kontaktade partikamraten Maria Larsson från Falkenberg som läste och tänkte. Tillsammans kläckte de idén som gör att de som har de mest omfattande behoven av personlig assistans kan få ett ekonomiskt bidrag till att göra ombyggnader som innebär att den personliga integriteten kan uppehållas med anställda personer som arbetar i den hjälpbehövandes hem, dygnet runt.

Att iordningställa utrymmen i hemmet åt assistenspersonal underlättar för de anställda att utföra sitt arbete, hjälpa till när det behövs och däremellan dra sig tillbaka för att lämna brukaren och familjen i fred. När Maria Larsson skadades genom en olyckshändelse, blev totalförlamad, rullstolsburen och beroende av assistans dygnet runt alla dagar om året, tog familjen själva initiativ till att bygga ut sitt hus.

Idag skulle hon önskat att det gick att få ett ekonomiskt stöd från kommunen för det. Lika viktigt som alla tekniska hjälpmedel som hissar, badrum och ramper av olika slag, är det att personerna som arbetar i ditt hem för att få livet att fungera har utrymmen som gör dem och familjen de arbetar i mindre besvärad. Att arbeta med personlig assistans är ett kvalificerat och viktigt jobb som kräver ett stort engagemang, mycket kunskap, tålamod och en rejäl dos social kompetens.

Bostadsanpassningsbidrag ska kunna ges för åtgärder för att möjliggöra rehabilitering funktionsträning och sjukvård för en person med funktionsnedsättning och för åtgärder som gör det möjligt för personen med funktionsnedsättning att utöva hobbyverksamhet exempelvis e-sport. I allt fler hushåll är tillgång till bredband självklart. Ännu finns det platser som inte har tillgång till fiber, men utbygganden sker snabbt. Av ekonomiska, eller andra skäl finns det personer som valt bort möjligheten att koppla upp sitt hem. En skada eller sjukdom kan ändra förutsättningarna och digital uppkoppling bli ett villkor för att klara vårdinsatser, hålla kontakt med sjukvård, anhöriga och samhälle, samt att kunna ägna sig åt olika former av fritidsaktiviteter

Lyssna på inslaget i P4 Halland

Läs artikeln i Hallands Nyheter