Ny järnvägsstation gav Falkenberg ett lyft

Foto på Ingemar Johansson

- Dubbelspår betyder jättemycket för hela Halland, säger Ingemar Johansson som arbetat hårt för bättre kommunikationer i Halland.

 

- Sedan Falkenberg år 2004 fick klartecken från regeringen om dubbelspår så har näringslivsklimatet och företagsutvecklingen gjort en märkbar stegring. Folk började tro på sig själva, säger Ingemar Johansson som var kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg när beskedet kom från dåvarande infrastrukturminister Ulrika Messing (S) om att Falkenbergs etapp av dubbelspåret skulle tidigareläggas innan övriga Halland.

I bygget av dubbelspår genom Falkenberg ingick två tunnlar och en järnvägsbro. Här valde man att lägga järnvägsstationen utanför stadskärnan. Nu växer nya bostads- och handelsområden upp runt den nya stationen.

- Bygget innebar ett lyft för både näringsliv och bostadsbyggande. Dubbelspåret var en milstolpe. En sån milstolpe kommer Varbergstunneln vara för Varberg också när det blir klart. Dubbelspår genom Varberg kommer att betyda mycket för hela Halland, men särskilt för oss Falkenbergare, säger Ingemar Johansson.

En studie av näringslivsutvecklingen i de halländska kommunerna visar till exempel att Falkenberg gick från en sista plats till första plats på 15 år.