Tolv nya förslag för bättre migration och mottagande

I en kommittémotion till Riksdagen lämnar Centerpartiet nu tolv förslag för ett mer solidariskt mottagande och skydd för människor på flykt i EU. Den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson är en av dem som undertecknat motionen.

- Motionen är en kommittémotion om flyktingpolitiken, om EU:s gemensamma ansvar och vårt eget här i Sverige. Den listar tolv förslag på det migrationspolitiska området och jag är en av medundertecknarna, berättar Ola Johansson.

65 miljoner är på flykt

Mer än 65 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. De flesta befinner sig i konflikternas närområden.

Solidariskt mottagande

- Centerpartiet har länge pekat på behovet av att EU tar ett betydligt större, gemensamt, ansvar för flyktingsituationen. Bara så kan vi få till ett mer solidariskt mottagande och erbjuda skydd till fler i EU, säger Ola Johansson.

Prioritera de mest utsatta

Centerpartiets migrationspolitik grundar sig på övertygelsen att möjligheten att söka asyl är en förutsättning för att kunna erbjuda människor skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter.

- Centerpartiet värnar därför rätten att söka asyl men vill prioritera de allra mest utsatta d.v.s. kvotflyktingar, säger Ola Johansson.