Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / C-förslag för starkare skydd och rättigheter

C-förslag för starkare skydd och rättigheter

- Centerpartiet föreslår i en kommittémotion ett starkare skydd och rättigheter för individer, säger Centerpartiets halländske riksdagsledamot Ola Johansson(C).

- Kommittémotionen innehåller all vår konsumentpolitik, all familjerätt, skuldsaneringsfrågor. Dessa frågor ryms ju inom Civilutskottet, det utskott där jag arbetar med riksdagsledamot Martina Johansson, säger Ola Johansson.

Centerpartiet föreslår att det ska bli lättare för sambopar att båda räknas som barnets föräldrar redan när det föds och att det även ska bli enklare för samkönade par som skaffat sig barn genom surrogatmoderskap i utlandet.

Sociala föräldrar

- Barn i relationer där föräldrarna separerar behöver ha tillgång till båda föräldrarna och vi vill underlätta umgängesrätt vid vårdnadstvister. Vi menar att det fortsatt bara kan vara två personer som anses vara vårdnadshavare åt ett barn, men att det ska finnas sociala föräldrar med utökade möjligheter till kontakt inom en familj, där flera personer anser sig vara familjemedlemmar, så kallade regnbågsfamiljer, säger Ola Johansson.

Enklare att sanera skulder

- För personer som är överskuldsatta ska det vara enklare att snabbt sanera sina skulder. Vi har redan gjort det enklare att få skuldsanering, men tycker att man ska kunna bli skuldfri under tre år istället för dagens fem, avslutar Ola Johansson.

Läs hela motionen!