Hjälp oss att hitta nya lösningar!

Alla goda krafter behöver hjälpas åt för att hitta lösningar på problemet med brist på arbetskraft. Kanske är du en av dem som har en bra idé

 

För att vända trenden och få hjälp att hitta lösningar på problemet med brist på arbetskraft så vänder sig Centerpartiet i Halland nu till dig som bor i Halland. Kanske har du bra förslag som vi kan titta närmare på.

Vi hoppas du är en av dem som vill ta dig tid att hjälpa till att hitta lösningar på en av Hallands stora utmaningar!

Gå in på webben och lämna ditt svar senast söndag 27 oktober 2019.

Du kan vara anonym.

Lämna ditt förslag här!

Kortfakta Brist på arbetskraft i Halland

Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Hallands län är svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft. Omkring vart tredje företag anger detta som största hindret.

Källa: Småföretagsbarometern 2019

I en prognos som Region Halland låtit göra beräknas exempelvis den halländska arbetsmarknaden växa med närmare 15 000 sysselsatta fram till år 2030. Därutöver beräknas nästan 46 000 personer gå i pension vilket innebär att det finns tämligen omfattande rekryteringsbehov framöver.

Källa: Region Halland

Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn i hela Sverige fram till 2026.

Källa: SKL Sveriges kommuner och regioner