Tack för din insats och alla förslag!

- Tack för alla förslag på hur vi ska komma till rätta med bristen på arbetskraft i Halland! Vi har lämnat förslagen vidare till våra företrädare i kommunerna, regionen och riksdagen och kommer nu att jobba vidare med frågan, säger Centerpartiet Hallands ordförande Henrik Oretorp.

Eva Pehrsson-Karlsson

Den 14 oktober gick Centerpartiet Halland ut och efterlyste allmänhetens förslag på hur vi tillsammans kan lösa problemet med brist på arbetskraft i Halland. Mer än var tredje gång lyckas man inte hitta personal vid jobbrekrytering i Halland. Det får till följd att det saknas personal i bland annat sjukvården, äldreomsorgen och byggbranschen.

Många av förslagen handlar om att ha mer praktik i utbildningarna samt att förbättra matchningen av utbildningar till yrken där det finns behov av arbetskraft.

- Jag ska arbeta för att vi ska bli ännu tydligare i informationen till ungdomarna. Vi måste bygga broar. I Varberg gick över 90 procent ut direkt i arbete från gymnasiets yrkesprogram, säger Eva Pehrsson-Karlsson som är ordförande i Utbildning och Arbetsmarknadsnämnden i Varbergs kommun och ordförande för Centerkvinnorna i Halland.

Flera förslag handlar också om att göra det enklare att bygga nya bostäder i hela Halland, även på mindre orter.

- Det är något jag arbetar hårt för. Hela Halland behöver nya bostäder och fler pendlingsmöjligheter. Med enklare regler och lägre byggkostnader blir det enklare för fler att få tag i en bostad, säger den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson som också är Centerpartiets bostadspolitiske talesperson på nationell nivå.

Ola Johansson