Anne Kristensson får Centerkvinnornas högsta utmärkelse

På Centerkvinnornas förbundsstämma har Ann-Margret "Anne" Kristensson från Falkenberg i dag tilldelats Centerkvinnornas högsta utmärkelse.

Pristagaren Ann-Margret "Anne" Kristensson, Falkenberg.

Anne var i många år ombudskvinna för Centerpartiet i Halland, där hon oförtröttligt såg även till Centerkvinnornas intresse och arbetade för de många avdelningarna i distriktet. Systerskap går som en röd tråd i hennes engagemang. Anne har även arbetat för Centerkvinnorna på riksplanet, bland annat vid flera stämmor.

Även om Anne har slutat som anställd tjänsteman, fortsätter hennes tjänstvillighet mot de Centerkvinnor i distriktet som vill ha hennes hjälp. Hon är också ordförande i Centerkvinnorna i Falkenberg.

Hennes politiska engagemang handlar främst om att tillvarata de svagas rätt, denna mandatperiod i Falkenbergs socialnämnd och Hallandsregionens psykiatrinämnd. Tidigare var hon under många år ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg.

De som har arbetat med Anne kan intyga att hon är en glädjespridare och har ett lättsamt sätt som får människor att känna sig välkomna och lyssnade på. En sann Centerkvinna!

Läs mer om Centerkvinnornas förbundsstämma