Halland näst bäst i Sverige när det gäller bredband på landsbygden

69,36 procent av befolkningen utanför tätorter i Halland har tillgång till fiber. Därmed ligger halland på plats två i Sverige, visar Post- och Telestyrelsens (PTS) årliga kartläggning av bredbandstillgången och mobiltäckningen.

– Det är mycket glädjande att vi nått en så hög bredbandsanslutning på landsbygden i Halland. Vi är angelägna om en hög fiberanslutning eftersom det ger invånarna stora möjligheter att bo och verka i hela Halland, pandemin har visat på hur stort behovet är, säger Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

Totalt har 82 procent av befolkningen i Halland fiber, ytterligare 10 procent har fiber så nära att de kan ansluta sig. I Halmstad kommun har 95,33 procent fibertillgång.

- Fler studerar och arbetar hemifrån, vården har börjat jobba med digitala möten och nya tjänster utvecklas. Bredbandsutbyggnaden är ett viktigt verktyg för att hela Halland ska leva och utvecklas, menar Helene Andersson.

Läs mer på Region Hallands hemsida