över 130 kvinnor i Hylte har börjat förändra sin livsstil

– Vi tror att denna satsning kan nå människor som är otränade, överviktiga har smärtproblematik eller psykisk ohälsa. Det finns ett stort sug efter att få göra saker tillsammans, att få tillhöra ett sammanhang och att få komma igång och röra sig, säger Anna Roos (C) som gärna slår ett slag för ridning.


Nu är över 130 kvinnor i Hylte kommun igång för att förändra livsstilen. Satsningen på projektet "teamWEdream" har blivit möjlig med hjälp av 100 000 kronor från Region Hallands lokala nämnd Hylte.

- Det känns roligt att kunna vara med och bidra till motivation, livsstilsförändring och ett fint socialt sammanhang, säger Anna Roos (C) som är ordförande i den lokala nämnden i Hylte.

Vi började 1 feb. Drygt 130 kvinnor är igång med bland annat promenader, vi har i mindre grupper fått testa paddel, vinterbadat, de som vill anmäla sig till fystest har gjort det. Många har under den första månaden gjort stora förändringar kring motion och rörelse och berättar om positiva hälsoeffekter.

Stort intresse

Region Hallands lokala nämnd Hylte satsar på projektet för att få 100 kvinnor i träning. Efter bara en månad var 130 kvinnor igång. De har börjat promenera och i mindre grupper testa paddel och vinterbad. De som vill har anmält sig till fyra tester.

- Många har under den första månaden gjort stora förändringar kring motion och rörelse och berättar om positiva hälsoeffekter, säger Anna Roos.

Rörelse i vardagen

Projektet drivs av den ideella föreningen Hylte Sport & event och meningen är att fler kvinnor ska komma i rörelse och hitta sätt att få in rörelse som en naturlig del i vardagen.

- För många kvinnor kommer livspusslet emellan och det är svårt att komma igång med träning. Denna satsning går ut på att röra på sig i 30 minuterspass 3 gånger per vecka, få stöd och peppning av andra genom en facebookgrupp och känna delaktighet genom träningskläder med samma tryck. Att se andra göra saker inspirerar att själv våga aktiviteter som verkar omöjliga. Med rätt stöd, peppning och självförtroende går även det omöjliga att genomföra, säger Anna Roos.

Jämlik hälsa

Lokala nämnder arbetar tillsammans med andra aktörer för en hållbar regional utveckling där invånares hälsa är en viktig del.

- Att stödja Hylte Sport & Event i detta projekt ligger i linje med vårt uppdrag att bidra till en god och jämlik hälsa på lika villkor, säger Anna Roos.

Det är både ett hälso- och integrationsprojekt då det också ger kvinnor med bakgrund i andra länder möjlighet att lära känna nya människor och prata svenska.

Faktaruta:

Region Hallands studie Så mår vi i Halland visar att Hyltes invånare är mer stillasittande, mindre aktiva, har högre förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt än invånare i andra halländska kommuner.